Kat Miss Ayiti vin pataje sekrè yo pou ete a!

Ete a resi rive ! Ak gwo chalè yo, yon bann lòt abitid vin mete pye.  Kat ansyen Miss Ayiti ak kèk ki Miss kounye a vin pataje avèk nou sa yo konn fè pou bote yo ak lòt bagay yo renmen fè pande ete a.

 

LISA DROUILLARD, MISS AYITI INIVÈ 2015

Sa mpi renmen fè pandan ete a se egzèsis.  Se vre ke li toujou bon pou w gen yon bèl kò pou ete a, men se sitou paske tanperati a ede m sòti deyò epi fè egzèsis.

Sous foto a:  Instagram @itslisadee

Pwodwi m pi renmen itilize se krèm kont soley la! M kwè se yon bagay ki enpòtan anpil pou yon moun genyen l lakay li paske li pa sèlman pwoteje po w kont move reyonyo men tou li ka ba w yon bèl ti koulè !

Selon jan po m ye, m ka fè yon mask pou figi m yon fwa pa mwa.  M eseye pa mete makiyay pandan ete a a mwen ke mwen gen pou m al yon kote.  Sè l makiyay mwen ka mete se maskara epi makiye sousi m.  M renmen itilize tou yon savon likid pou kò m ki gen odè fwi kankou zoranjpaske dapre mwenmenm li fè m santi m mwen an ete (ri).

M gen cheve natirèl kidonk mwen toujou ken yon bando elastic ke m mare nan ponyèt mwen pou lè m bezwen monte cheve m pou yo pa touche ak zèpò l mwen.  Nouyòk se yon kote ki ka fè cho menm jan ak peyi d’Ayiti si se pa plis menm, paske nou pa gen palmye ki pou ban nou ti frechè tanzantan.

Fòk zong mwen toujou fèt.  Pou pye m… « glow in the dark » koulè blan se koulè ke m pi renmen an !

 

MARIE DARLINE EXUMÉ, MISS GRAND AYITI 2015

Nan vakans ete pa mwen, mwen profite sitou fè touris lokal, mwen fè lekti, Mwen gade feyton anpil , Mwen ale nan plaj, Mwen ale andeyò al plante pye bwa. Lespri m konn pi poze tou lè sa pou m ka ekri projè ke m vle reyalize.

Foto: Mc Alexander S. Ciceron

Pou po m, mwen toujou renmen itilize mwayen ki pi natirèl ke posib.  Toudabò, m kòmanse nan sa ki gen pou wè ak sa m ap manje.  Mwen manje omwen kat fwi ak legim diferan chak jou.  Chak pote yon bagay diferan pou po m ka ret an sante. 

Twa oswa kat fwa nan yon semèn nan mwen pran beny solèy pandan 15 minit nan maten pou pèmèt po m jwen vitamin D.

Pran swen vizaj mwen pi difisil paske m gen po gra sa k fè m konn gen bouton souvan. Nan vakans dete kote li fè chau, mwen konn gen tandansgenyen plis akne. Mwen toujou evite itilize pwodwi fabrike.  Lè maten ak lè swa mwen netwaye vizaj mwen, epi yon fwa pa semenn m konn fè mask avèk ajil. Gen lòt fwa se konn karòt ke m pase oswa mwen fè melanj siwo myèl ak sik pou sèvi kòm eksfolyan pou figi m.

Mwen bwè omwen yon lit edmi dlo chak jou.  Akòz chalè a, kò w gen tandans dezidrate donk lè w kenbe kò w ak po widrate li pi bon pou ou.

 

CHRYSTEL DUFOUR, MISS ERITAJ AYITI 2015

Sa m pi renfè an été se vwayaje.  Tout vwayaj men se an été m fè yo paske mwen kè ke se sezon ki pi bon pou moun voyaje.

Sous Foto a: Instagram @itschrystel

Pou bote m, woutin mwen se toujou genyen yon krèm pou pwoteje figi m kont solèy.   M toujou ken yon ti papye pou siye grès nan figi m.  Po m gra men tanperati a pandan ete a fè l pi gra toujou.  Pou cheve m, mwen renmen fè ti très paske se yon kout peny ki fasil sitou si li fè cho anpil.

 

NUPSIE FLORE EXANTUS, MISS AYITI ENTÈNASYONAL 2016(nan HAITI INTERNATIONAL PAGEANTS)

Pandan ete a, mwen fè tout sa m kapab pou rete aktif.  M fè anpil promnad epi m al bò lak ak zanmi m.  M patisipe nan anpil aktivite ki ap fèt deyò kankou Yoga oswa Zumba nan plas piblik ak nan konsè.  Ete sa a kè m cho pou m al fè camping !  M se yon gwo fanatik lanati men m vrèman pè ti bèt !

Lè m fin benyen lematen, m konn mete yon krèm sou po m ke mwen melanje ak lwil kokoye .  M eseye kenbe figi m san m pa mete anyen sou li.  M senpleman mete lwil kokoye a.

Foto: Platini Photo

Tanzantan, m eseye makiye je m kankou fòm je chat, men a chak fwa m rate l!  M itlize senpleman kreyon pou zye paske m renmen kenbe figi m san makiyay.  An jeneral, mwen chwazi yon kwafi ki pap twomatize cheve m, amwens ke mwen gen pou m ale yon kote oswa mwen gen pou m fè foto.

Yon fwa pa mwa, mwen fè yon eksfolyan pou netwaye kò m epi pou rafrechi l.  M kwè tout bon nan pwodwi natirèl kankou lwil kokoye, myèl ak sik wouj !

0 Likes

Share