Miss Inivè

Miss Inivè (ke yo rele an angle “Miss Universe” ) te kreye nan eta Kalifòni (Etazini) an 1952.  Ak Miss USA, konkou sa a fè patiòganizasyon ki rele an angle “Miss Universe” la.  Nan lane 2015, WME/IMG te achte òganizasyon sa a.  LogoMiss Inivè a reprezante bote ak responsablite fanm yo genyen sou latè.

Tòp 5 Miss Inivè 1952

Tòp 5 Miss Inivè 1952

 

Deviz konkou a se “Bote ak Konfyans nan Tèt ou”.  Soti depi lè li te kreye a rive jounen jodia, fason yo fè konkou Miss Inivè a chanje plizyè fwa.  Jounen jodia a, chak patisipan yo kòmanse konpetisyon an ak yon entèvyou ak jij yo. Apre sa, pandan yon spektak yo rele “Presentation Show”, yo jije medam yo ak kostim deben epiak rad sware.  Jou final la, 15 semi-finalis ap ka kontinye nan konkou a jiskaske yo jwen moun ki ap genyen an. Nan lane2015, pandan retransmisyon final la andirèk, fanatik ala wonbadè te ka jije medam yo tou.  Lè moman kesyon/repons lan te rive, yo te seleksyone youn nan kesyon fanatik yo te poze soupaj Facebook Miss Inivè epi yo te poze  youn nan jèn fi yo li.

Menm kan nan lane 1959 Claudinette Fouchard te pote tit Miss Ayiti Inivè a,  malerezman li pat patisipe nan konkou a.  Se ak Evlyn Miot nan lane 1962 ke Ayiti te rive patisipe pou la premyè fwa nan konkou Miss Inivè a.    Jèn ti nègès sa a te louvri yon kokenn chenn paj pou fanm ras nwa  sou latè ki te pral genyen pou patisipe nan konkou Miss Inivè a.  Paske li te nan pami tòp 15 finalis yo, li te tounen premye fanm ras nwa ki te klase nan istwa konkou sa a.

Nan lane 1975, Gerthie David li menn Ayiti ale pi lwen toujou ke Evelyn Miot.  Nan vil San Salvador yo te rive klase l 1e dofin.  Se konsa li te vini premye fanm ras nwa ki te manke kouwòne Miss Inivè.