Miss Mond

Miss Mond (Miss World an angle) se konkou ki pi enpòtan an epi ki ekziste depi ti konkonm tap goumen ak berejèn. Se Eric Morley ki te kreye konkou sa a nan lane 1951 nan peyi Langletè.  Li te komanse l ak yon konkou ki te rele «Festival Konpetisyon Bikini» (« The Festial Bikini Contest »  an angle) ki se yon konpetisyon ki te kouwòne moun ki genyen an ak bikini sou li.

Kerstin "Kiki" Håkansson, Miss Mond 1951

Kerstin "Kiki" Håkansson, Miss Mond 1951

Se nan lane 1980 ke Miss Mond vin gen slogan “Bote pou yon Kòz” la. Nan lane 2015, ak eliminasyon konkou bikini an, konkou Miss Mond la vin evolye pi plis toujou ; li vin pran anpil distans ak imaj yon senp konkou bote.  Kounye a se yon platfòm kote jèn fi ki ap patisipe yo ki sòti tout kote sou latè ka itilize talan yo genyen ak entèlijans yo pou ede lòt moun.  Mete sou kote konpetisyon Talan, Top Modèl ak Spò, tout medam yo te oblije patisipe nan yon lòt konpetisyon ki rele konpetisyon« Miltimedya » kote jij yo t apevalye kapasite medam yo genyen nan zafè kominikasyon, konesans yo genyen sou sa ki enterese moun ak kapasite pou yo kominike ak fanatik yo ki ap kore yo e voye yo monte yon fason pou ka ede yo tou nan travay yo vle fè yo.  Ane sa a, Julia Morley ki se vèv Erick Morley e ki se prezidant Òganizasyon Miss Mond la, pwalresevwa yon distenksyon pou mas travay ke òganizasyon an fè nan sektè imanitè nan anpil kote sou latè.

Depi 2013, Miss Mond kreye yon aplikasyon moun ka telechaje sou touttelefòn entèlijan.  .  Gras a aplikasyon sa a, fanatik ala wonbadè ka swiv konpetisyon an epi vote pou miss yo pi renmen yo epi mete yo nan top 3 vòt yo sou aplikasyon an.  Patisipan ki gen plis vòt jou final la, se li ki gen pri “Miss Popilè” ki vledi, “Miss yo pi konnen”.

Klike la a pou w ka tande chante “Miss Mond” la.

Nan moman nap ekri tèks sa a, Ayiti gentan patisipe kat fwa nan konkou “Miss Mond” la.  Premye fwa a sete an 1975.  Lè sa a, Joelle Apollon te rive nan 5e pozisyon.

Trantwuit an pral pase avan Ayiti retounen nan konkou a.  Nan ane 2013, Ketsia Lioudy Iciena te al reprezante nou Jakarta nan peyi Endonezi.  Ane ki vin apre a, Carolyn Desert al patisipe nan peyi Langletè antanke Miss Mond Ayiti 2014.  Byen ke li pat fè pati finalis yo, li te klase Tòp 29 Miss Spò, Tòp 20 Miss Tòp Modèl ak Tòp 10 Moun Piblik la pi renmen an.  Nan mwa desanm 2015, Seydina Allen te al reprezante nou an Chin kòm Miss Mond Ayiti 2015.