Miss Entènasyonal

Miss Entènasyonal (ke yo rele an angle “Miss International – fòk nou pa konfonn li ak konkou “Miss, Mrs and Miss Teen International Pageant”) te òganize pou la premyè fwa nan lane 1960 nan vil Long Beach nan eta Kalifòni.  Depi1970 konpetisyon sa a fèt chak ane nan peyi Japon.  Patisipan nan konkou Miss Entènasyonal yo se “Anbasadris Lapè ak Bote” yo ye.

Tòp 5 Miss Entènasyonal 1960

Ak bote yo, entèlijans epi lesprizanmitay, jèn fi sa yo dwe fè pwomosyon pou lapè sou latè,  pandan y ap montre bòn volonte akkapasite konpreyansyon youn poulòt ke nou dwe genyen pou nou ka byen viv ansanm.

Se nan lane 1962 ke Ayiti teeli premye Miss Ayiti Entènasyonal li.  Men Mireille Hollant kite kouwone Miss Ayiti Entènasyonalpat patisipe nan konkou a.  Senkant lane pase avan ke Ayiti retounen nan konpetisyon sa a ak Anedie Azael kòm Miss Ayiti Entènasyonal 2012.  Nan konkou sa a yo te klase l Tòp 15 epi li te gen pri “Miss JOICEF”.   Depi lè sa a, Ayiti patisipe chak ane nan konkou Miss Entènasyonal la.