Miss Tè

Tag : Miss Tè, Miss Tè Ayiti

Miss Tè (ke yo rele an angle Miss Earth ) se konkou ki pi jèn nan kategori pi gwo konkou yo.  Konkou sa a ke Miss Earth Foundation (Fondasyon Miss Tè) òganize a kòmanse nan lane 2001 antanke pi bon mwayen ke li genyenpou li sekwe konsyans epi ankouraje tout moun ki sou latè pou yo aprann e konnen plis koze sou zafè anviwònman.  Miss Tè vle sèvi  zafè konkou bote yon fason pou lifè prevansyon pou anviwònman kote nou ap viv yo.

Miss Tè 2001, Catharina Svensson

Miss Tè 2001, Catharina Svensson

Se nan mwa novanm 2008 ke òganizasyon an te koumanse ak konpetisyon  “Miss Earth Eco-Fashion Design” la pou li ka ankouraje pwofesyonèl ak moun ki pwofàn nan sektè abiman pou yo ka kreye ak fè yon seri bèl rad ki mache men nan men ak koze anviwònman an.  Se konsa yo vin sèvi ak medam ki ap patisipe nan konkou sa a kòm manken pou taye banda ak yon pakèt rad ki fèt ak materyo ki resiklab epi ki natirèl.

“Fanm sou Latè” ki se logo Miss Tè reprezantesouplès ak fòm yon fanm ki kenbe boul terès la.  Li gen 4 reyon ki ap sòti nan boul sa apou y al fòme yon kouwòn ki senbolize 4 eleman yo (dlo, dife, van ak tè).  Se poutèt sa ke jou final la,  menm lè yo kouwone moun ki genyen an, ki vle di moun ki vinMiss Tè a, men yo kouwone tou twa lòt dofin yo ke yo rele : Miss Dlo (Miss Water an angle), Miss Dife (Miss Fire an angle) ak Miss Van (Miss Air an angle).

Moun ki genyen an vin tou tounen pòtpawòl Miss Earth Foundation a ak tout yon seri lòt enstitisyon kankou Greenpeace, World Wildlife Foundation ak United Nations Environment Program (UNEP).

Ayiti eli senk Miss Tè Ayiti, men se kat fwa peyi a patisipe sèlman jouk jounen jodia.

Miss Earth is one of the Big Four international pageants. "Woman of the Earth" is their theme song.