Fans of Miss Haiti oubyen nan lang kreyòl "Fanatik Miss Ayiti" se youn nan pi gwo sipòtè tout jenn fanm ayisyèn oswa ki gen paran ayisyen ki ap patisipe nan nenpòt konkou bote antan ke Miss Ayiti.  Misyon nou se bay yon imaj pozitif de konkou bote yo an jeneral pandan ke n ap leve byen wo figi peyi d’Ayiti lè li ap patisipe nan kèlkanswa konkou sa yo. Nou fè sa nan atik ke nou piblye e lè nou ankouraje Miss nou yo san kondisyon.

Paske nou kwè tout bon vre ke demen nou depann anpil de kijan yè nou te ye, nou kenbe flanm ansyen Miss Ayiti nou yo vivan pou nou ka ankouraje jenerasyon k ap vini yo pou yo itilize sèvo yo ak talan yo pou yo fè tout sa yo kapab pou yo vann gwo kokenn chennkilti ke nou genyen an tout kote sou latè.