Pia Wurtzsbach, Miss Inivè 2015, pral sou Tenb Lapòs

Dapre yon kominike, Philippine Postal Corporations (PPC) anonse semèn ki sot pase a ke li pral grave imaj Pia Alonzon Wurtzsbach, Miss Inivè 2015, sou de tenb lapòs.

Foto:  Philippine Postal Corporations (PPC)

Kou enstitisyon sa a gen dakò ak òganizasyon Miss Inivè ak Bb. Philipinas Charities Inc., tenb yo ap disponib yon fason pou onore Madmwazèl Wurtzbach “ki se 3e fanm peyi Filipin ki ranpòte gwo kokenn chen kouròn Miss Inivè a ke tout moun ta renmen genyen.”

Tenb sa yo ki pral sòti a, fè nou sonje yon moman nan istwa konkou bote an Ayiti kote Office des Postes d’Haiti (Lapòs) te onore tou youn nan Miss Inivè nou yo.

Kèk mwa apre li te fin genyen kouròn Miss Haiti a an desanm 1959, Claudinette Fouchard te ale nan vil Kali, nan peyi Kolonbi pou li patisipe nan konkou “Reina Mundial del Sucre” 1960 la (Rèn Mondyal Sik).

Non sèlman Claudinette Fouchard byen te reprezante nou nan konpetisyon sa a, li te retounen tou ak kouròn nan.  Se konsa li te tounen yon modèl pou tout jèn fanm ras nwa.  Nan yon moman kote rasis tap fè raj nan peyi Etazini, Miss Haiti 1960 te sou kouvètikèk magazin ameriken kankou Jet ak Ebony, yon bagay ki te pwouve yon bann latrye jèn fi ke yo pa dwe mete fren nan rèv y ap fè yo.

Pou Lapòs te ka onore Rèn Mondyal Sik la, nan mwa me 1960 li te fè senk tenb.  Tenb sa yo ki te disponib nan plizyè koulè te vo 10 kòb, 20 kòb, 50 kòb, 1 goud oswa 2 goud.

Jiska jounen jodia, Claudinette Fouchard se premye ak sèl rèn konkou bote nan peyi d’Ayiti ki parèt sou tenb lapòs.