Miss Inivè ap chanje

Si w se yon moun ki ap swiv konkou Miss Inivè depi kèk ane, li ap fasil pou w wè ke konkou sa a konsantre anpil sou bote kò a medam yo.

Eh byen, se pa ou sèl ki wè sa e se petèt pou rezon sa a ke Oganizasyon Miss Inivè a deside chanje fason li fè konkou a epi pran distans li ak imaj sa a ke yo gen de li a.

Depi 2015, Oganizsyon Miss Inivè a pase nan men WME/IMG e li vle chanje imaj moun ki pou Miss USA yo ak Miss Inivè yo.

“Jan yo te konn selebre fanm gen 60 an de sa, diferan de kounye a.  Sa nou wè nan chans nou genyen la a, sè ke, avan tout bagay, se chèche yon jan pou nou antre nan konvèsasyon ki ap fèt an 2016 la.  Sè ke gason ak fanm ap pale de selebre fanm epi pèmèt fanm yo angaje tèt yo epi tou ede yo pou yo travay ansanm pou yo ka ede tout moun sou latè pran konsyansde pwoblèm fanm genyen epi lòt koze ankò”, di Michael Antinoro, youn nan kad WME/IMG a.

Pou yo ka fè sa pi byen, Oganizasyon Miss Inivè a lanse ane sa a, premye app li,  app Miss U a.  App sa a ke yo te deja itilize l mwa pase a nan konpetisyon Miss USA a,  pral pèmèt moun vote epi swiv sa patisanpant yo ap fè nan konkou a.

“Se pa de fasyon ki genyen pou yon moun define bote”, Antinoro di, “e sa konsène konfiyans nan tèt ou ak gen kouray pou pran risk".

Sous:  Business Insider (an angle).